1. Thông tin về tuyển sinh

1.1 Thông báo tuyến sinh trường Lê Hồng Phong

1.2 Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT Lê Hồng , Trần Đại Nghĩa

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/diem-chuan-lop-10-truong-thpt-le-hong-phong-tran-dai-nghia-541235.html

1.3 Thống kê tuyển sinh lớp 10

http://trungtamkhoinguyen.edu.vn/thong-bao-thong-ke-nguyen-vong-tuyen-sinh-lop-10-nh-2018-2019/

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *