Chuẩn bị cho con vào lớp 10

1. Thông tin về tuyển sinh

1.1 Thông báo tuyến sinh trường Lê Hồng Phong

1.2 Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT Lê Hồng , Trần Đại Nghĩa

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/diem-chuan-lop-10-truong-thpt-le-hong-phong-tran-dai-nghia-541235.html

1.3 Thống kê tuyển sinh lớp 10

THÔNG BÁO THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH LỚP 10 NH 2018 – 2019

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *