Convert web page to image

I am looking for a tool, in fact, a source code, which allows me to render a website to the image. My idea is that I would like to catch…

Read more »

Song: Guitar River Flow in You – Sungha Jung

Bài ghi ta hay.

Read more »

Song: Guitar Nhật ký của mẹ – Haketu

Bạn này đánh guitar hay. Tìm đươc bạn này sau khi nghe bạn này đệm đàn cho Hannah Hoang  Một chút thông tin về bạn: Haketu cjhannel: https://www.facebook.com/haketuguitarBlogs and FREE…

Read more »

Photo: Ảnh đẹp

Read more »

10 quy định của bố vợ tương lai

1- Nếu cậu phóng xe đến nhà tôi rồi bấm còi “pim pim” thì cậu sẽ phải đi chơi tối hôm đó một mình. Tốt hơn hết là xuống xe…

Read more »

MYOB software in comparison with other Vietnamese software.

MYOB product is developed by one of founder of SAP company. So the software have many features learnt from SAP. Many of our clients choose MYOB because they have experience…

Read more »

Mười nguyên tắc trong thiết kế màn hình người dùng/ Ten principles in end-user interface design

Đây là những nguyên tắc hay mình học được từ cuốn sách Chính phủ Điện tử. Những nguyên lý này phục vụ cho việc thiết kế một phần mềm  tốt…

Read more »

Song: Way back home – Shaun

SHAUN – Way back home Bản gốc Bản tiếng Việt

Read more »