Nhà sáng lập First News nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ: “Như một định mệnh, ai khác biệt và đi nhanh ắt phải đi một mình trong cô đơn”

http://m.cafef.vn/nha-sang-lap-first-news-noi-ve-ong-dang-le-nguyen-vu-nhu-mot-dinh-menh-ai-khac-biet-va-di-nhanh-at-phai-di-mot-minh-trong-co-don-2019032909340457.chn

Read more »

VALS™ | VALS™ Types | SBI

http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml

Read more »

Tinh gọn với khởi nghiệp

🌵 Giáo sư Ian Eddie (Đại học RMIT) đã nhận xét: “Tôi nghĩ thế hệ trẻ Việt Nam kế tiếp có nhiều cơ hội để mở rộng doanh nghiệp của…

Read more »

Hãng chia sẻ xe Trung Quốc bỏ không hàng nghìn chiếc ôtô – VnExpress Kinh Doanh

https://vnexpress.net/kinh-doanh/hang-chia-se-xe-trung-quoc-bo-khong-hang-nghin-chiec-oto-3900286.html

Read more »

Revealing Swift Secrets Of Mail-order wives

Animals regarding practice remain in work, condition, or perhaps romance for the reason that it’s acquainted. When you wish to start with a relationship that may deal with in addition…

Read more »

Dân làng Thụy Sỹ được chia gần 2.600 USD mỗi tháng – VnExpress Kinh Doanh

https://vnexpress.net/kinh-doanh/dan-lang-thuy-sy-duoc-chia-gan-2-600-usd-moi-thang-3806877.html

Read more »

Watch “Vlad and Nikita Cooking Breakfast for Mama” on YouTube

https://youtu.be/I27oRkaP_V4

Read more »

Selenium IDE

https://chrome.google.com/webstore/detail/selenium-ide/mooikfkahbdckldjjndioackbalphokd

Read more »

Katalon Recorder

https://chrome.google.com/webstore/detail/katalon-recorder/ljdobmomdgdljniojadhoplhkpialdid

Read more »

Dialogflow

https://dialogflow.com/

Read more »