‘Sinh viên chạy xe ôm công nghệ – bước vào thì dễ bước ra rất khó’ – VnExpress

https://vnexpress.net/y-kien/sinh-vien-chay-xe-om-cong-nghe-buoc-vao-thi-de-buoc-ra-rat-kho-3955918.html Please follow and like us:

Read more »

Ngoài gia công, ngành IT ở Việt Nam đang làm những gì? – VnExpress Kinh Doanh

https://vnexpress.net/kinh-doanh/ngoai-gia-cong-nganh-it-o-viet-nam-dang-lam-nhung-gi-3911262.html Please follow and like us:

Read more »