Nâng cấp phần mềm

Hôm nay bộ phận kĩ thuật của công ty mình nhận được một yêu cầu hỗ trợ: – Kính gửi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Năm ngoái tôi đã…

Read more »

Tổn thương người Việt.

Niềm tin đó một thứ rất lớn, nếu bạn tin bạn sẽ cho đi tất cả. Nếu bạn tự hào một sản phẩm nào đó bạn sẽ sẵn sàng mua…

Read more »

9 điều suy ngẫm về nhân tình thế thái

Dưới đây là 9 điều về nhân tình thế thái mà một người đã rút ra khi nhìn ngắm cuộc đời của mình và những người khác, những điều rất…

Read more »

TA CHỌN LƯƠNG THIỆN, KHÔNG PHẢI VÌ TA MỀM YẾU.

TA CHỌN LƯƠNG THIỆN, KHÔNG PHẢI VÌ TA MỀM YẾU. Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản…

Read more »