Customer Journey for software

Please follow and like us:

Read more »

TRIẾT LÝ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT TRỊ BỆNH “EM TƯỞNG”

Trong công việc, mỗi khi có lỗi xảy ra, bạn có thể được nghe thấy câu bao biện kinh điển “Em tưởng”. Tuy nhiên với người Nhật, dường như cụm…

Read more »

Kỹ năng lập kế hoạch công việc – BSSC

https://bssc.vn/ky-nang-lap-ke-hoach-khoi-nghiep/ Please follow and like us:

Read more »

Hãy bắt đầu ngày mới với những công việc quan trọng nhất

https://lyhathu.com/12076/bat-dau-ngay-moi-voi-nhung-cong-viec-quan-trong-nhat Please follow and like us:

Read more »

15 principles of good service design – Lou Downe

https://blog.louisedowne.com/2018/06/14/15-principles-of-good-service-design/ (Sưu tầm) 15 NGUYÊN TẮC ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỊCH VỤ TỐT Một dịch vụ tốt phải có những đặc điểm sau: 1. Giúp người dùng có được kết…

Read more »

General SEO Talk

http://www.imtalk.org/f14/ Please follow and like us:

Read more »

Danh sách 1750 diễn đàn đi backlink tốt nhất Việt Nam | Danh Sách Khách Hàng Miễn Phí

https://danhsachkhachhangmienphi.com/danh-sach-1750-dien-dan-di-backlink-tot-nhat-viet-nam/ Please follow and like us:

Read more »

SaaS Sales: The Ultimate Guide

https://blog.hubspot.com/sales/saas-sales-ultimate-guide Please follow and like us:

Read more »

Sơ Lược Về Business Model Canvas

https://www.saga.vn/so-luoc-ve-business-model-canvas~42636 Please follow and like us:

Read more »

MUỐN LÀM SẾP, HÃY HỌC CÁCH QUẢN LÝ BẢN THÂN TRƯỚC!

MUỐN LÀM SẾP, HÃY HỌC CÁCH QUẢN LÝ BẢN THÂN TRƯỚC! ____________ 1. Quản lý cảm xúc Các nghiên cứu khoa học cho thấy những người có các vấn đề…

Read more »