20+ Awesome Open-Source Android Apps To Boost Your Development Skills

It is a good article which give very good open source Android project Please follow and like us:

Read more »

4 CRM Trends for 2019 and beyond – SoftClouds – Medium

https://medium.com/@SoftClouds/4-crm-trends-for-2019-and-beyond-d6a1e559a8d Please follow and like us:

Read more »

Bán hàng đa kênh Omni-channel

Bán hàng đa kênh Omni-channel là từ khóa hot được nhắc tới ở Việt Nam cách đây khoảng 2-3 năm. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, vẫn có không ít…

Read more »

Các chart nội dung để post bài CRM

6 signs you need CRM Lead generation creating viral content 7 marketing trends Please follow and like us:

Read more »

Build trust in customers

Please follow and like us:

Read more »

Growth hack

Please follow and like us:

Read more »

5 yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp nhỏ cần cân nhắc khi lựa chọn CRM

1. Sự chấp nhận – Nhân viên của bạn sẽ sử dụng hệ thống chứ? Có nhiều giải pháp CRM đã thất bại vì các doanh nghiệp không nhận ra…

Read more »

Tại sao rebooking lại là cứu cánh cho các cửa tiệm làm đẹp?

Tại sao rebooking lại là cứu cánh cho các cửa tiệm làm đẹp? =========================== 1. Rebooking là gì? Rebooking, hay còn có thể gọi là tái hẹn, đặt tiếp lịch,…

Read more »

Hoạt động quản trị khách hàng của công ty vinamilk.doc – Tài liệu text

https://text.123doc.org/document/29178-hoat-dong-quan-tri-khach-hang-cua-cong-ty-vinamilk-doc.htm Please follow and like us:

Read more »

10 LÝ DO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CRM

http://basebs.com/10-ly-do-doanh-nghiep-nen-su-dung-crm.html Please follow and like us:

Read more »