Xojo: Xojo for Raspberry Pi

https://www.xojo.com/raspberrypi/ Please follow and like us:

Read more »

Tổng hợp đề thi HSG tin 9 – Năm học 2018 – 2019 – NDTLS.com

https://ndtls.com/tong-hop-de-thi-hsg-tin-9-nam-hoc-2018-2019/ Please follow and like us:

Read more »

Một số tài liệu lí thuyết và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Pascal mà tôi đang áp dụng – NDTLS.com

https://ndtls.com/mot-so-tai-lieu-li-thuyet-va-kinh-nghiem-boi-duong-hoc-sinh-gioi-pascal-ma-toi-dang-ap-dung/ Please follow and like us:

Read more »

Tải 22 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 – Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán

https://vndoc.com/22-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-hoc-2018-2019/download Please follow and like us:

Read more »

Cùng con chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 | Báo Dân trí

https://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/cung-con-chuan-bi-cho-ky-thi-vao-10-20171129153642086.htm Please follow and like us:

Read more »

Chuẩn bị cho con vào lớp 10

1. Thông tin về tuyển sinh 1.1 Thông báo tuyến sinh trường Lê Hồng Phong 1.2 Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT Lê Hồng , Trần Đại Nghĩa https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/diem-chuan-lop-10-truong-thpt-le-hong-phong-tran-dai-nghia-541235.html 1.3…

Read more »

Math tips

Để dành dạy con https://pin.it/ngndfvtrajfklz Please follow and like us:

Read more »

Hour of Code | Disney Partners

http://partners.disney.com/hour-of-code Please follow and like us:

Read more »

Tại sao nên cho bé học lập trình máy tính

Có lẽ các ba mẹ đều nghĩ học lập trình là một thứ cao siêu mà khi nào con nó lớn hãy đi học. Hãy nghĩ về học đàn, bạn…

Read more »