CHUYỆN ĂN TẾT CỦA VUA CHÚA VIỆT NAM XƯA

Nói đến cung vua, phủ chúa thì người ta thường hay nghĩ đến những sự xa hoa tiền của. Sinh hoạt của vua chúa, đời sống trong cung đình vốn…

Read more »

rclone – rsync for cloud storage

https://rclone.org/

Read more »

Using Jenkins Pipeline parallel stages to build Maven project with different JDKs

https://e.printstacktrace.blog/using-jenkins-pipeline-parallel-stages-to-build-maven-project-with-different-jdks/

Read more »

Cần ngủ sâu bao lâu là đủ?

https://m.suckhoedoisong.vn/can-ngu-sau-bao-lau-la-du-n135143.html

Read more »

Một tô bún thịt nướng chứa bao nhiêu calo? – VnExpress Sức Khỏe

https://vnexpress.net/suc-khoe/mot-to-bun-thit-nuong-chua-bao-nhieu-calo-3660811.html

Read more »

Thực đơn ăn kiêng kiểu quân đội giảm 4,5 kg trong 7 ngày – VnExpress Sức Khỏe

https://vnexpress.net/suc-khoe/thuc-don-an-kieng-kieu-quan-doi-giam-4-5-kg-trong-7-ngay-3961786.html

Read more »

Read more »

Nhìn thấu bản chất: VinPro là lợi thế khổng lồ cho Vsmart, nhưng tại sao VinGroup không tận dụng mà lại đem giải thể?

http://m.cafef.vn/nhin-thau-ban-chat-vinpro-la-loi-the-khong-lo-cho-vsmart-nhung-tai-sao-vingroup-khong-tan-dung-ma-lai-dem-giai-the-20191220222748451.chn

Read more »

Chúng ta chỉ được nạp vào cơ thể bao nhiêu calo/ngày để giảm cân lành mạnh?

http://m.kenh14.vn/chung-ta-chi-duoc-nap-vao-co-the-bao-nhieu-calo-ngay-de-giam-can-lanh-manh-20181028212009531.chn

Read more »

MỐI QUAN HỆ GIỮA DEEP LEARNING VÀ HÌNH HỌC EUCLID

Khi làm với với DL, chúng ta làm việc nhiều với các tập dữ liệu, cấu trúc dữ liệu dựa trên cơ sở của hình học tuyến tính với không…

Read more »